User Tools

Site Tools


nettmus:2015-04-29_nettmusikk_status

Nettmusikk status 2015-04-29

AP = aksjons-punkt

 • Sted: Dokkhuset
 • Folk: Peter, Sigurd, Leif Arne, Kristen, Otto, Tor
 • Peter
  • Prosjekt-oppgaver: Ingen spesifikk oppgave, men Peter kan nevne lab og mulighetene som et område hvor oppgaver kan lages. AP Peter
 • Tor
  • Frankfurt-messe
   • Produkter fra kina kan være gull… vanskelig å kommunisere med selgere
   • Extron: Dyrt. €20k for DVI (inkl. lyd) 16×16 matrise. Enklere switcher er fremdeles kostbare.
   • Ingen proffe lavkost-løsninger i sikte
   • Audionate: Ingen nyheter
 • Sigurd
  • Møte med nasjonal musikktek-miljøet
  • Infrastruktur-søknad lagt litt på is/vent
  • Multipari-sesjoner er av interesse. Enighet om test-sesjoner med forskjellige verktøy
  • Advarsel: Orgelsalen tømt midlertidig
 • Kristen
  • Klarere definert hva prosjektet har av ambisjoner for 2016.. bør på plass for å muliggjøre søknader i større grad. Lengre horisont.
  • Nettmusikk er tatt inn i forhold til “rammemidler” for 2016
  • Frist i forhold rammemidler er 2. juni.
  • Støtte til fagdager er i orden, MINK (80k).
  • Kvote-frislipp gjelder ut 2015. Skal så evalueres.
 • Vi trenger mer regelmessig bruk av utstyret for å holde utfordringer på dagsorden
 • Neste møte bør være fokusert på innhold (og bruk). Konkrete planer resten av året bør på plass. AP alle
 • NRK på politisk agenda. Kan bli vingeklippet. Kan Dokkhuset hjelp med innhold til lav kostnad? Og få ekstra inntekter av det?
 • Dokkhuset bør tenke på hvilke personer på DH som skal ha videoteknisk kompetanse. AP Tor og Kristen
  • Samarbeid med multimedia-sentere på NTNU er en mulighet
   • Frank Børø er leder.
   • Kan DH få utplassert utstyr? Otto tar kontakt med Frank. Foreslå møte på DH. AP Otto
  • Leif-Arne har også kontaktpersoner innen media på NTNU.
 • UNINETTs bruksmuligheter på DH bør gies en ny dytt igjen.
  • Bruk av lokale til samlinger
  • Kan støtte til kultur gå inn i en strategi-plan…?
  • Er et eget program for nettsamspill en mulighet? Otto hører med eCampus-gjengen på UNINETT. AP Otto
 • Rigging: Tor melder i fra når PCer kan rigges. AP Tor
 • Otto fortsetter å jobbe med “den enkle” streaming-løsningen AP Otto.
nettmus/2015-04-29_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2015/04/29 14:19 by 127.0.0.1