User Tools

Site Tools


nettmus:2020-02-03_nettmusikk_status

Nettmusikk status 2020-02-03

 • Folk: Otto, Kristen
 • Utstyr
  • NTNU-innkjøpt utstyr tilfaller sannsynligvis DH - Otto sjekker
   • 2 svarte prosjektrer, 2 mm pc'er, 2 prosjektor-flater, div kabler, USB-kameraer
  • Uninett-innkjøpt utstyr tilfaller nok også DH - Otto sjekker
   • SDI-HDMI kamera
 • DH's avtale med NTNU utløper i 2026
 • Tor har 30% teknisk-admin rolle på DH. 50% musikalt.
 • Nettmusikk videre
  • Arena (DH) og nett (Uninett/NTNU) OK
  • Musikkteknologi (NTNU) OK
  • Kunstnerisk ….. mangelfullt.
   • Ernst Viggo - Jazz NTNU
   • Eirik Heggdal - Jazz NTNU
   • Trondheim voices … kanskje
   • Trondheimssolistene (TSO) …. ?
    • Samspill med pop/rock? Kan mustek hjelpe med kontakter?
 • Kristen forsøker å ta opp “nettmusikk” som mulighet i samtaler med inst. for musikk.
nettmus/2020-02-03_nettmusikk_status.txt · Last modified: 2020/02/12 09:45 by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973