User Tools

Site Tools


nettmus:2015-11-26_nettmusikk_befaring_i_olavshallen

Befaring i Olavshallen 2015-11-26

 • Deltakere: Trond Engum (NTNU), Bjørn Morten Bratvold (NRK), Sten

Mosand (Olavshallen), Otto J Wittner (UNINETT/NTNU)

 • Sten kjenner godt til Midgard Medias fiberinitiativ
  • Fiber fra Folkets HUs til Olavshallen eksisterer
 • Kontrolrom en etg. over hovedscenen (venstre side) bør bli

patche-punkt for ny fiber

 • Folkets Hus-fiber kommer inn her
 • Utstyrs-krok på venstre side av hovedscenen
 • NRK bruker kroken til stageboks ved opptak
 • Ny fiber bør komme inn her
 • Lillesal er også lett tilgjengelig fra kontrollrom
 • Trond og Sten mener inkludering av (analogt) orgel i Romodysse-oppsetning på hovedscenen via musikksamspills-teknologi er aktuelt
 • Helst domkirkeorgelet, men orgelsalen er et alternativ
 • Trond her studenter som kan bidra
 • Anbefaling/ønske fra befaringsgruppa:
  • Ny NTNU-fiber kommer inn til kontrollrom over hovedscenen
  • Ny fiberstump fra kontrollrom ned til utstyrskrok ved hovedscenen
  • Ny fiberstump fra kontrollrom og ned til utstyrskrok i lillsal
  • Mulig en svitsj med 3x10gbps + 1gbps porter bør inn i kontrollrommet slik at hovedscenen og lillesal kan få 10gig-punkter samt at mikser-rommene i salene kan få 1gig-punkter …
 • Tilbud fra NTNU nett (Knut Carlsen)
  • Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til kontrollrom over hovedscenen.
  • Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til utstyrskrok ved hovedscenen.
  • Ny NTNU-fiber fra kommunikasjonsrom i P-kjeller til utstyrskrok i lillsal.
  • Fiberporter distribueres fra svitsj i kommunikasjonsrom i P-kjeller.
nettmus/2015-11-26_nettmusikk_befaring_i_olavshallen.txt · Last modified: 2015/12/03 12:10 by 127.0.0.1